Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Luxembourg   (Luxembourg) [Trạng thái] LU LUX 124
Macau   (Ma Cao) [Trạng thái] MO MAC 125
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of   (Macedonia) [Trạng thái] MK MKD 126
Madagascar   (Madagascar) [Trạng thái] MG MDG 127
Malawi   (Malawi) [Trạng thái] MW MWI 128
Malaysia   (Malaysia) [Trạng thái] MY MYS 129
Maldives   (Maldives) [Trạng thái] MV MDV 130
Mali   (Mali) [Trạng thái] ML MLI 131
Malta   (Malta) [Trạng thái] MT MLT 132
Marshall Islands   (Quần đảo Marshall) [Trạng thái] MH MHL 133
Martinique   (Martinique) [Trạng thái] MQ MTQ 134
Mauritania   (Mauritanie) [Trạng thái] MR MRT 135
Mauritius   (Mauritius) [Trạng thái] MU MUS 136
Mayotte   (Mayotte) [Trạng thái] YT MYT 137
Mexico   (Mexico) [Trạng thái] MX MEX 138
Micronesia, Federated States of   (Micronesia) [Trạng thái] FM FSM 139
Moldova, Republic of   (Moldova) [Trạng thái] MD MDA 140
Monaco   (Monaco) [Trạng thái] MC MCO 141
Mongolia   (Mông Cổ) [Trạng thái] MN MNG 142
Montserrat   (Montserrat) [Trạng thái] MS MSR 143
Morocco   (Maroc) [Trạng thái] MA MAR 144
Mozambique   (Mozambique) [Trạng thái] MZ MOZ 145
Myanmar   (Myanma) [Trạng thái] MM MMR 146
Namibia   (Namibia) [Trạng thái] NA NAM 147
Nauru   (Nauru) [Trạng thái] NR NRU 148