Bánh Trung Thu Kinh Đô 2014, Nhà PP miền bắc bánh trung thu Kinh Đô 2014 tại Hà Nội, bảo đảm chính hãng, chiết khấu cao nhất tới 27%, giao hàng miễn phí http://banhngoncaocap.com/huong-dan-dat-hang.feed 2016-05-27T13:11:08+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Hướng dẫn mua hàng 2014-07-19T05:24:55+00:00 2014-07-19T05:24:55+00:00 http://banhngoncaocap.com/huong-dan-dat-hang/142-huong-dan-mua-hang.html Super User [email protected] <div class="feed-description"><p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <div><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;1. Đối với khách hàng là cá nhân</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 100% trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;"> &nbsp;2.&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">Đối với khách hàng là doanh nghiệp.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Kí hợp đồng mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm kí kết và trước thời điểm giao hàng 3 ngày.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 5 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 6 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"> &nbsp; &nbsp;CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Điều kiện đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #000000;"> Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng, có hóa đơn kèm theo.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thời gian đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi lại có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua trước đó.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;. &nbsp; &nbsp;Trường hợp từ chối đổi hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp; Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu ở trên.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Các phụ kiện của hàng không còn đấy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;3 . &nbsp; &nbsp;Thời gian giải quyết việc đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi ngay ngày giải quyết không quá 1 ngày.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)</span></div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p></div> <div class="feed-description"><p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <div><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;1. Đối với khách hàng là cá nhân</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 100% trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;"> &nbsp;2.&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">Đối với khách hàng là doanh nghiệp.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Kí hợp đồng mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm kí kết và trước thời điểm giao hàng 3 ngày.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 5 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 6 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"> &nbsp; &nbsp;CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Điều kiện đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #000000;"> Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng, có hóa đơn kèm theo.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thời gian đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi lại có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua trước đó.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;. &nbsp; &nbsp;Trường hợp từ chối đổi hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp; Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu ở trên.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Các phụ kiện của hàng không còn đấy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;3 . &nbsp; &nbsp;Thời gian giải quyết việc đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi ngay ngày giải quyết không quá 1 ngày.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)</span></div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p></div> Prezzo di Cialis 5 mg Effetti collaterali di Cialis 5 mg Dove comprare Cialis 20mg Comprare Cialis originale in Svizzera Consegna a domicilio di Viagra senza ricetta in Svizzera Farmacia per Cialis 10mg Acquista Viagra generico in farmacia online Offerta Cialis 5mg Valor de Reduslim Acquista Spedra Avanafil senza prescrizione Dove comprare il Viagra in Svizzera Comprar Cialis 5 mg precio Viagra genérico Dónde encontrar Cialis 5 mg al mejor precio Dónde comprar viagra Cialis 5 mg efectos secundarios conocidos Reduslim adelgazar Trastorno de la erección comprar Cialis genérico