Bánh Trung Thu Kinh Đô 2014, Nhà PP miền bắc bánh trung thu Kinh Đô 2014 tại Hà Nội, bảo đảm chính hãng, chiết khấu cao nhất tới 27%, giao hàng miễn phí http://banhngoncaocap.com/huong-dan-dat-hang.feed 2016-05-27T13:11:08+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Hướng dẫn mua hàng 2014-07-19T05:24:55+00:00 2014-07-19T05:24:55+00:00 http://banhngoncaocap.com/huong-dan-dat-hang/142-huong-dan-mua-hang.html Super User [email protected] <div class="feed-description"><p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <div><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;1. Đối với khách hàng là cá nhân</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 100% trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;"> &nbsp;2.&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">Đối với khách hàng là doanh nghiệp.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Kí hợp đồng mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm kí kết và trước thời điểm giao hàng 3 ngày.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 5 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 6 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"> &nbsp; &nbsp;CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Điều kiện đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #000000;"> Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng, có hóa đơn kèm theo.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thời gian đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi lại có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua trước đó.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;. &nbsp; &nbsp;Trường hợp từ chối đổi hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp; Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu ở trên.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Các phụ kiện của hàng không còn đấy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;3 . &nbsp; &nbsp;Thời gian giải quyết việc đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi ngay ngày giải quyết không quá 1 ngày.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)</span></div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p></div> <div class="feed-description"><p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <div><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;1. Đối với khách hàng là cá nhân</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 100% trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;"> &nbsp;2.&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">Đối với khách hàng là doanh nghiệp.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Bước 1: khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website : Banhngoncaocap.com</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 2: Gửi &nbsp;yêu cầu mua hàng qua :Form đặt hàng, điện thoại, email.skype,yahoo chat.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 3 : Kí hợp đồng mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 4 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm kí kết và trước thời điểm giao hàng 3 ngày.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 5 : Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bước 6 : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"> &nbsp; &nbsp;CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Điều kiện đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #000000;"> Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng, có hóa đơn kèm theo.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thời gian đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi lại có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua trước đó.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;. &nbsp; &nbsp;Trường hợp từ chối đổi hàng.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp; Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu ở trên.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Các phụ kiện của hàng không còn đấy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #0000ff;">&nbsp; &nbsp;3 . &nbsp; &nbsp;Thời gian giải quyết việc đổi hàng.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp; &nbsp;Sản phẩm đổi ngay ngày giải quyết không quá 1 ngày.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)</span></div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p></div>