Ask a question

Jambon bát bửu ( 2 trứng ĐB )

nhân hỗn hợp jambon có 2 trứng ĐB
banh-jambon-bat-buu


Characters written: